Wiljam Ahola

Oikeusnotaari

Olen valmistumassa oikeustieteen maisteriksi keväällä 2020. Aloitin osa-aikaisen työskentelyn lakiopintojen ohella toimistossamme kesällä 2016.

Opintojen aikana painotin sopimus-, vahingonkorvaus- ja perintöoikeutta. Notaaritutkielmani on rikosoikeuden alalta ja lopputyössäni syvennyin vahingonkorvausasioihin. Työssäni olen lisäksi perehtynyt yritysten maksukyvyttömyysasioihin, perhe- ja jäämistöoikeudellisiin asioihin ja erilaisiin riita-asioihin.

Työskentelen suomeksi ja englanniksi.

gsm 040 093 6385
mail toimisto@lukkarila-ahola.fi