Asiakkaamme oli myynyt omakotitalon muutamaa vuotta aikaisemmin. Ostaja oli noin vuosi kaupan jälkeen havainnut, että rakennuksen alapohjassa oli vesivahinko, joka oli aiheutunut putkirikosta. Asiakkaamme oli sopinut ostajan kanssa, että hän korjaa lattiavahingon itse, mikä oli tapahtunutkin.

Myöhemmin ostaja väitti, että asiakkaamme ei ollut suorittanut korjausta asianmukaisella tavalla ja riittävällä laajuudella. Lisäksi ostaja väitti, että asiakkaamme olisi ollut tietoinen vesivahingosta jo kaupantekohetkellä. Ostaja vaati kaupan purkamista ja vaihtoehtoisesti vahingonkorvausta, joka oli määrältään yli kolmasosa asunnon kauppahinnasta. Tässä vaiheessa asiakas otti yhteyttä meihin.

Kiistimme kaikki ostajan vaatimukset perusteettomana. Ostajalla ei ollut oikeutta kaupan purkamiseen, koska osapuolet olivat jo aikanaan sopineet virheen korjaamisesta, joten asiakkaallamme oli oikeus oikaista virhe korjaamalla. Asiassa oli siten kysymys vain siitä, onko korjaus suoritettu asianmukaisesti ja siitä mahdollisesti aiheutuvasta korvausvelvollisuudesta, eikä ostajalla olisi oikeutta kaupan purkamiseen vaikka korjaus olisi suoritettu väärinkin.

Vaikka tarjosimme asiakkaamme kanssa sovitusti vastapuolelle varsin merkittävän sovintorahan, vei vastapuoli asian oikeuteen.

Oikeudessa ostajan käyttämä asiantuntija väitti, että alapohjan kosteustaso oli vielä korjauksen jälkeenkin epätavallisen korkea, mikä osoittaisi korjauksen olleen virheellinen. Hankkimamme asiantuntijoiden lausunnot kuitenkin osoittivat, että mitattu alapohjan kosteustaso on normaali kyseisessä nk. matalaperusteisessa talossa. Muutoinkin asiantuntijoidemme kertomukset osoittivat, että korjaus oli suoritettu asianmukaisesti vastoin kantajan asiantuntijatodistajan väitteitä.

Käräjäoikeus hylkäsi kaikki kantajan vaatimukset ja velvoitti vastapuolen maksamaan asiakkaamme oikeudenkäyntikulut. Vastapuoli valitti asiasta hovioikeuteen, mutta peruutti valituksensa ennen hovioikeuden käsittelyä.

ASIANAJOTOIMISTO LUKKARILA & AHOLA OY

Asianajotoimisto Lukkarila & Ahola Oy on kaupungin vanhin mutta samalla edelleen virkeä ja terävä, aikaansa seuraava asianajotoimisto, joka tarjoaa parhaan mahdollisen avun oikeudelliseen ongelmaasi.

Kuulumme valtakunnalliseen itsenäisten asianajotoimistojen Opuslex-verkostoon. Asianajotoimisto Lukkarila & Aholan Oy:n asianajajat ovat Suomen Asianajajaliiton jäseniä.

Sijantikartta, Asianajotoimisto Lukkarila & Ahola Oy Hallituskatu 26, 96100 Rovaniemi