pienivaakakuva

Työoikeus

Työsuhdetta koskee lukuisa määrä erilaisia säännöksiä, mikä voi aiheuttaa erilaisia oikeudellisia tulkinta- ja riitatilanteita työsuhteen osapuolten kesken. Asianajajan hoitamista ja oikeuden käsiteltäviksi joutuvista työoikeudellisista asioista tavanomaisimpia ovat työsuhteen päättämisen eli irtisanomisen tai purkamisen laillisuutta koskevat asiat.

Toimistomme toimii YTK-työttömyyskassan neuvontatoimistona. Hoidamme jatkuvasti työoikeudellisiin ongelmiin liittyvää neuvontaa ja oikeudenkäyntejä. Vastaus työoikeudelliseen ongelmaan löytyy usein

kysymällä, mutta jos ongelma on suurempi, kuten työsuhteen perusteeton irtisanominen
tai työntekijän esittämä perusteeton vaatimus, joudutaan asia hoitamaan tarvittaessa tuomioistuintietä. Tällöin on syytä pitää huoli siitä, että omalla asianajajalla on vankka kokemus kyseisestä oikeudenalasta.